Oppisopimuskoulutus: opiskelijoita työmaalle

Tekijä Stadin AO

0,00 € / Henkilö
Henkilö

Yhteensä: 0,00 €

0,00 €/Henkilö

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle maksetaan palkkaa. Palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken. Työantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä katsotaan aiheutuvan työnantajalle kustannuksia. Koulutuskorvauksen maksamisesta sovitaan koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kesken (Opetushallitus).

Stadin ammattiopiston työnantajan muistilista: https://stadinao.fi/oppisopimus/oppisopimustyonantajaksi/tyonantajan-muistilista/

Kysy lisää puhelimitse 09 310 88431 tai sähköpostilla oppisopimus ät hel.fi
SKU
7
Kuinka nopeasti tarvitset palvelun? Kuukauden sisällä
Kuinka pian toivot yhdeydenottoa? Päivässä
Missä palvelu on saatavilla? Uusimaa

Ota yhteyttä