Koulutussopimus: opiskelijoita työmaalle

Tekijä Stadin AO

0,00 € / Henkilö
Henkilö

Yhteensä: 0,00 €

0,00 €/Henkilö

Aiemmin puhuttiin opiskelijoiden työharjoittelusta. Nykyään terminä on työelämässä oppimisen jakso, jonka ajaksi solmitaan koulutussopimus.

Koulutussopimuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii uutta osaamista ja vahvistaa ammattitaitoaan työpaikalla. Opiskelija ei ole työsuhteessa, joten hänelle ei makseta palkkaa tai muuta korvausta.

Koulutussopimus suunnitellaan aina työnantajan, opettajan ja opiskelijan yhteistyönä. Opiskelija on työpaikalla 1−5 päivää viikossa, ja sopimuksen ajankohta, kesto sekä tuntimäärä sovitaan aina yksilöllisesti.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta (Opetushallitus).

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus (Opetushallitus):

  • seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä,
  • velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä
  • velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.
SKU
6
Kuinka nopeasti tarvitset palvelun? Kuukauden sisällä
Kuinka pian toivot yhdeydenottoa? Päivässä
Missä palvelu on saatavilla? Satakunta

Ota yhteyttä